Republiek der Nederlanden, 1568-1648

De werkgroep 80JO (Tachtigjarige Oorlog) bestudeert alle verschillende fasen van deze zo vormende periode uit de Nederlandse geschiedenis en beeldt deze uit met als doel het publiek een visueel beeld te geven bij de periode. In de praktijk ligt de focus van de werkgroep meestal op de vroege zeventiende eeuw.

Naast het militaire leven uit de periode, richt de werkgroep zich ook op het leven van de stedeling die bijvoorbeeld een rol vervulde in de schutterij van de stad. De taken van deze schutterijen liepen wijd uiteen; stadswacht en ‘s nachts wachtlopen, ordehandhaving en rechtspraak, politieke organisatie als tegenwicht van het stadsbestuur en het bieden van een sociaal vangnet of juist het vergaren van aanzien. Schutterijen waren een burgermilitie, primair ter verdediging van de eigen stad, maar het kwam ook voor dat (delen van) de schutterij op veldtocht gingen met het staande leger.

Afhankelijk van de vraag, wordt per evenement de rol op het slagveld en aan welke zijde wordt gevochten, bepaald. Wij sluiten ons tijdens evenementen dan ook vaak aan bij andere verenigingen om samen met hen te werken aan een uitbeelding.

In het verleden beeldde de werkgroep ook een groep musketiers aan Royalistische zijde uit, werden staffuncties vervuld of beelden leden vaandrigs uit voor bevelvoerders of compagnieën voor beide zijden.