Uitrusting, wapen & onderhoud

Het leger bestede veel tijd aan onderhoud. Zodra het enigszins mogelijk was, werd dit verordonneerd. Soldaten werden erop gewezen dat zij ‘niet ijdel moesten rondhangen’, maar tijd moesten besteden aan het reinigen van hun uitrusting.

De soldaat moet in de Chambree, zijn wapenen, zijn rusting en kleedingstukken altijd in de vereischte netheid behouden, ieder stuk in goede orde. De oogenblikken die hem van zijne dienst overblijven, gebruiken, om de onderscheidende delen zijner wapen en rusting te leeren uiteen te nemen, voorzichtig schoon te maken en weder in elkander te zetten.” – Pligten van den militair, hoofdstuk 3, paragraaf 1.

De uitrusting van een jager-flankeur bestond uit een groot- en klein tenue. Exercities worden in mouwvest en politiepet uitgevoerd, aangevuld met het lederwerk. Tijdens de dienst wordt de uniformrok gedragen, met sjako of politiepet, lederwerk en de bevolen uitrustingsstukken (klein tenue). Met parades wordt ook nog de pluim op de sjako gestoken (groot tenue). Kampkleding bestaat uit de mouwvest of kiel boven de grijze pantalon indien de militair geen dienst in uniformrok is opgedragen. Tijdens extreme warmte mag door de leidinggevende worden besloten om het overhemd (destijds gerekend tot onderkleding) zichtbaar te dragen. Blankhouten klompen kunnen worden gedragen buiten de opgedragen diensttijden. Een hoofddeksel en de halsdoek wordt altijd gedragen, anders loopt men ‘naakt’. De leidinggevende zal per activiteit het tenue verordonneren en vroegtijdig waarschuwen eenieder gereed te maken voor de bevolen activiteiten.

Voor rekruten is er in het begin zeker wel één en ander te lenen bij de veteraan leden, echter indien men lid wilt worden van de werkgroep zal de primaire uitrusting in de loop der tijd moeten worden aangeschaft. Een deel van de uitrusting kan met zelfwerkzaamheid door handige personen worden gemaakt. Ook begeleiden wij met de aanschaf der uitrusting, wat kan wel of niet. Gaandeweg zal e.e.a. zich leren. Indien uw partner (eventueel kinders) ook deelneemt, zal ook deze worden opgenomen in de groep.

Voor een volledige lijst van benodigheden, download onze uitrustingslijst.