Koninkrijk der Nederlanden, 1815

De werkgroep Flankeurs is de meest actieve werkgroep van de VLGN, neemt deel aan vele evenementen in het jaar en houdt zich bezig met re-enactment in de periode van de Napoleontische Oorlogen (1795-1815) met name ten tijde van de 7e Coalitie. De werkgroep beeldt een compagnie Nederlandsche jager-flankeurs uit en probeert deze eenheid zo nauwkeurig mogelijk te presenteren.

Het bataljon jagers Nr. 27 is opgericht in 1813 onder leiding van luitenant-kolonel Grunebosch, die gewond geraakte tijdens de slag bij Quatre Bras. Waarna kapitein De Crassier, de commandant van de 6e compagnie flankeurs, het bevel overnam van het bataljon.

Het bataljon heeft ten tijde van de Honderd-Dagen campagne zuid van Brussel dicht aan de grens gestaan, als onderdeel van de Brigade Van Bylandt. De gehele brigade heeft moedig deelgenomen aan de slagen bij Quatre Bras, waar het een cruciale rol speelde in het vertragen van de Franse opmars, en Waterloo, waar de brigade de eerste Franse aanval ontving van het corps van d’Erlon.

De eenheid heeft vervolgens ook deelgenomen aan de achtervolging van het Franse leger naar Parijs, waarbij diverse hevige schermutselingen hebben plaatsgevonden. In 1818 is het bataljon opgeheven en (samen met de 39e, 40e en 41e bataljons nationale militie) ingedeeld in de 15e afdeling infanterie.

Het bataljon jagers stond bekend als een goed gedrilde eenheid en dat beelden wij als werkgroep ook uit. Dat kan alleen worden bereikt door goede motivatie, oefening en training tijdens de evenementen.