Vereniging Levende Geschiedenis Nederland

De VLGN is een multi-period re-enactment vereniging en heeft binnen de vereniging meerdere werkgroepen, in meer of mindere mate, actief. Dit zijn werkgroepen van begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568) tot vlak vóór de Eerste Wereld Oorlog (1912).

Daarbij hebben wij het doel gesteld de Nederlandse geschiedenis levend te doen houden door middel van een zo accuraat mogelijke uitbeelding van de periode door verschillende werkgroepen binnen de vereniging, en verder al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Veel tijd wordt besteed aan onderzoek op allerlei gebieden om de uitbeelding zo goed als mogelijk gestalte te doen geven.

Van de werkgroepen binnen de vereniging is de werkgroep Flankeurs de meest actieve. Deze werkgroep houdt zich bezig met re-enactment in de periode Napoleontische Oorlogen, 1795-1815.

Authenticiteit

Wij streven ernaar dat onze leden in alles een zo hoog mogelijke graad van authenticiteit bereiken tijdens de door ons bezochte evenementen, zowel in kleding en uitrusting, als door kennis en uitbeelding. Dit is niet altijd gemakkelijk, leven in een tijd zonder mobiel of polshorloge. Dat betekend ook aanleren van vaardigheden die toen vanzelfsprekend waren, zoals vuur aanleggen met vuursteen en vuurstaal, shelters bouwen en zelf koken op het kampvuur.

Maar ook de handelingen met het vuursteenslot musket en manoeuvres, het leven van de soldaat. Veel vrije tijd wordt gestoken in onderzoek om tot een zo authentiek mogelijke uitbeelding te komen. Ook dit is een mooi onderdeel van de hobby dat niet alleen uw kennis verreikt over de geschiedenis van Nederland, maar ook over de eenheden die we uitbeelden. Veel is al bekend, veel kunnen we u vertellen of naar documenten verwijzen, doch komt er nog steeds nieuwe documentatie vrij.

De leden

De leden werken intensief samen om alle facetten uit te beelden van het leven uit de periode. Van militair en vivandière tot kampvolgers en hun kinderen. We doen dit niet alleen voor onszelf, maar zo kan het publiek ook een reis maken terug in de tijd.

Als militair dient u wel over een goede conditie te beschikken, of bereid zijn daaraan te werken. Sommige evenementen kunnen fysieke inspanning vergen. Marsen en manoeuvres uitvoeren met de uitrusting om en wapen in de hand vergt enige conditie.