Wagnelée, België – 26 & 27 Maart 2022

De werkgroep Flankeurs (versterkt door een groep Vrijwillige Jagers van Orange-Nassau) heeft met een sectie deelgenomen aan een mooi evenement te Wagnelée in de omgeving van Ligny en Brey. Het evenement beeldde een scenario uit op de dag na de slag bij Quatre-Bras, waarbij coalitietroepen zich verplaatsten richting Waterloo en werden achtervolgt door het Franse leger.

Het evenement was deels een campagnestijl evenement, wel met bivak, maar ook de gehele zaterdag onderweg met schermutselingen gedurende de dag. De mooie heuvelige omgeving rond Wagnelée en het mooie weer maakte dit evenement bij voorbaat al geslaagd.

Na een vroeg ontbijt, tenue- en tentinspectie, vertrokken de coalitietroepen rond 09.00 uur hun mars naar hun nieuwe opstellingen, om enige tijd later te worden achtervolgd door de Franse eenheden.

De Jagers werden in de achterhoede van de colonne door de tegenstander als eerste aangegrepen. Snel kregen zij versterking door de overige eenheden en er ontstond een hevig gevecht en beide partijen leden verliezen. Na bijna een uur konden de coalitietroepen zich losmaken van de achtervolgende Franse eenheden en hun terugtocht vervolgen, waarbij de Jagers wederom de achterhoede dekten.

Na enige tijd marsen maakte de voorhoede van het Franse leger wederom contact met onze achterhoede. Hierop keerde de colonne zich om en boden de Franse eenheden hevig weerstand. Na ongeveer een uur doofde, door munitie gebrek, aan beide zijden het gevecht. Beide partijen trokken zich enigszins terug om iets te kunnen rusten en eten en de munitievoorraad aan te vullen.

Na een korte rust pauze langs de weg onder een bomenrij, meldde de uitgezette piketposten dat het Franse leger naderde. Snel kwamen de Jagers in stelling “en tirailleur”, teneinde de coalitietroepen in de gelegenheid te stellen om zich te ontplooien.

De Jagers werden, onder druk van de tegenstander, teruggedrongen op de nu ontplooide linie. Daar kregen zij de opdracht om zich snel te verplaatsen naar een château en zich daar verscholen op te stellen en de overige eenheden op te wachten en mogelijk de Franse eenheden te verrassen. Onder druk van de tegenstander trokken de eenheden zich “vuur en bewegend” terug richting het château, alwaar zij een nieuwe verdediging inrichten. Op het moment dat het Franse leger contact wilde maken kregen zij een salvo in de flank van de verscholen Jagers, hetgeen hen verwarde.

Hevige gevechten vonden plaats in en rondom het château. Na een half uur konden de coalitietroepen zich losmaken uit het gevecht en na enige schermutselingen hun terugtocht voortzetten. Na een mars van een half uur vond de commandant een mooie locatie om nogmaals weerstand te kunnen bieden en daar de tegenstander op te wachten, maar het Franse leger bleek niet meer instaat om verder druk uit te oefenen en waren in ruste gegaan. Hierop konden de coalitietroepen de mars voortzetten naar het bivak alwaar we rond half vijf aankwamen, daar de nodige wapenonderhoud konden plegen en ook konden rusten.

De volgende ochtend, na wapencontrole en munitie uitdeel, vertrokken de Franse eenheden naar hun opstelling net noord van het dorp Wagnelée. De coalitietroepen werden in hun opmars gestuit en langzaam door het dorp teruggedrongen. Hevig waren de gevechten in de straten van het dorp. De eenheden trokken zich “vuur en bewegend” langzaam terug en boden hevig weerstand, doch werden door de overmacht langzaam teruggeworpen. Tot aan de rand van het dorp werd gevochten, alwaar de coalitietroepen zich losmaakten van de achtervolgende eenheden en zich terugtrokken op een heuvelrug om nogmaals weerstand te bieden. Een opgesteld stuk artillerie braakte dood en verderf onder de Franse troepen, doch de overmacht was te groot en moesten de coalitietroepen zich verder terugtrekken. Dit luidde ook het einde in van de gevechten.

Na wapencontrole en wederzijdse gelukwensen, trokken allen zich terug op het bivak. Konden lunchen, wapenonderhoud plegen en na de inspecties, zich voorbereiden op de terugreis. Een zeer geslaagd weekend, zeker voor herhaling vatbaar!