Montmirail (FR) – 25 & 26 Juli 2020

Een campagne stijl evenement in een erg bebost terrein, zeer geschikt voor tirailleurs werk. Uit het enthousiasme van de leden van de werkgroep Flankeurs bleek dat iedereen blij was dat dit evenement doorgang vond, ondanks de turbulente tijden. De werkgroep was dan ook bijna voltallig en nam met 9 jagers deel.

De coalitie eenheid bestond uit 1 sectie Jagers, 1 sectie Pommerische Landwehr en 1 samen-gestelde sectie van Britse & overige Pruisische troepen. De groep Jagers stond op de elite positie als 1e sectie op de rechterflank van de coalitieeenheid, onder leiding van corporaal Elfers en werd bijgestaan door vice-corporaal Nieling.

Evenement begon al op vrijdagavond waarbij er vanaf 23.00 door de groep Jagers, per rot, wacht- en piquetdienst werd uitgevoerd tot 06.00 met aansluitend reveille en gezamenlijk ontbijt. Rond 09.00 vertrokken alle eenheden in de richting van de vijand. Tijdens de opmars werden de Jagers vooruit geworpen om de route te doen verkennen. Na een opmars van 30 minuten werd de eenheid én tirailleur een bosperceel ingestuurd teneinde de tegenstander hieruit te doen verdrijven. Een schermutseling ontstond waarbij de tegenstander zich heftig verweerde. Na een 2 tal uren onttrok de tegenstander zich uit dit gevecht en konden beide partijen recupereren, iets eten en munitie herverdeeld.

In de middag herhaalde deze wijze van optreden zich. Wederom had de tegenstander zich een goede positie verworven en diende te worden verdreven. Nogmaals ontstond er een hevige schermutseling dat na meer dan 2 uur langzaam doofde door munitie gebrek aan beide zijden. Hierop onttrokken beide zijden zich uit het gevecht, om weer terug te keren naar één ieders bivak voor de rest van de avond.

Bij aankomst in het bivak had de organisatie reeds gezorgd had voor -meer dan- voldoende voeding en drinkwater. Na, als groep, het eten te hebben voorbereid en gekookt en lekker gegeten te hebben, werd er onderhoud gepleegd aan het wapen en uitrusting en konden we ons ten einde avond eindelijk ter ruste leggen. De wacht werd gelukkig verzorgd door de 2e sectie, zodat wij een volle nacht rust konden verkrijgen. Echter rond 04.00 uur brak er een hevige regenbui uit en zocht de eenheid dekking onder een groep bomen met een dik bladerdak. Zo konden we toch nog een uurtje genieten van onze laatste beetje nachtrust, zonder al te nat te worden.

De volgende ochtend werd er weer gezamenlijk ontbeten en het bivak in zijn geheel opgebroken en werden de eenheden afgemarsheerd op zoek naar de franse eenheden. Wederom werden de Jagers én tirailleur vooruit het bosperceel in geworpen, om de route te verkennen.

Door de uitstekende opstelling van de fransen, het zeer moeilijk begaanbare terrein en dichte bebossing, werd een deel van de tegenstander omtrokken en bevond deze zich nu achter onze linie. Door herpositioneren van de lijn waren de coalitie troepen instaat om de tegenstander in front aan te grijpen en langzaam te doen retireren. Door de tegenstander dicht op de hielen te blijven en hevig aan te grijpen, was deze genoodzaakt om telkens verder terug te trekken. Beide partijen trachten elkaar uit te manoeuvreren, doch werd dit telkens verijdeld.

Na enige uren kwam de tegenstander op een zandweg op linie, teneinde de doorgang richting het dorp te verijdelen. Hierop diende de Jagers ter rechter zijde door het aanliggende bos de tegenstander te omtrekken en in de flank te blijven aangrijpen, terwijl de 2e en 3e sectie hen in front bleef aanvallen. Door deze manoeuvre werd de tegenstander gedwongen zich verder terug te trekken om niet te worden omsingeld. Uiteindelijk kwamen beide eenheden terug aan bij het dorp, alwaar de strijd door een bajonet aanval tot een einde kwam.

Na de gebruikelijke inspectie geweer, werd eenheid afgemarcheerd naar de àppelplaats, alwaar de peletonscommandant nog een eind àppel hield. Onze corporaal Elfers werd vervolgens, tot zijn verbazing, bevorderd tot de rang van sergeant, vanwege zijn bekwaamheid in het veld als sectiecommandant en zijn uitstekend leiderschap.

Met het evenement afgelopen, werden alle troepen door de organisatie nog verrast op een maaltijd en voldoende te drinken. Van de initiatiefnemer van dit evenement, die ook hoofdcommandant coalitietroepen was, een compliment mogen ontvangen over ons gedrag, optreden en voorkomen. We kijken terug op een zeer geslaagd evenement met een goede organisatie!