Montereau Fault Yonne, Frankrijk – 4 & 5 Juli 2021

Een detachement van vijf Flankeurs heeft deelgenomen aan een evenement te Montereau Fault Yonne, Frankrijk. Dit evenement was georganiseerd door onze geëerde tegenstanders 1ère Grenadiers de La Garde en georganiseerd naar aanleiding van herdenking van overlijden van Napoleon, waarbij coalitie troepen ook welkom waren.

De Zaterdag bestond voor ons, na lange rust, uit drill, voornamelijk uit de soldatenschool, teneinde de eenheid weder de lessen te doen herhalen. Dit met goed gevolg en enthousiasme der troepen. Na de lunch vertrokken voor de ceremonie van kransleggingen. Na een georganiseerde mars door het dorp, met de muziek voorop, naar de brug waarom destijds hevig is gevochten. Zowel voor de Franse Troepen als voor de Coalitie eenheden werden met enig ceremonie een krans gelegd. Het publiek langs de weg was enthousiast. Terug op de plaats van bivak, gelijk door de veldslag in. Het scenario bestond uit gevechten rondom de brug. Hiertoe had de organisatie, op een afgezet terrein, een aantal huisjes neergezet en stellingen opgeworpen.

De zondagochtend, na ontbijt, om 08.30 verplaatst via de voornoemde brug, tot bovenop de heuvel alwaar een vrije schermutseling plaatsvond dat om 09.00 aanving. Het terrein was geschikt voor de lichte infanterie, met plaatsen alwaar de linie troepen zich kon ontplooien. Wederom samen met de Gelernte Jäger en tirailleur vooruit geworpen. In goede samenwerking de opmars der vijand vertraagd en ons langzaam teruggetrokken op de opgestelde linie alwaar deze het gevecht overnam. Op het moment dat deze diende te retireren weder vooruitgeworpen om de vijandelijke opmars te vertragen en de linie de gelegenheid te geven om zich verder terug te doen ontplooien. Deze toestand zich enige malen herhaald. Om 11.30 werd staakt vuren bevolen en zijn we teruggekeerd naar het kamp.

Aldaar het gebruikelijke onderhoud laten plegen, hierop de controle uitgevoerd en mocht aansluitend het bivak worden opgebroken en de terugreis aanvaard. Allen zijn weer gezond thuis aangekomen.